2019-08-30 11:04:16

Obavijest o sufinanciranju osnovno¹kolaca

U privitku se nalazi Odluka načelnika o sufinanciranju radnih bilje¾nica i školskog pribora za sve osnovnoškolce.


Osnovna ¹kola Vladimira Gortana ®minj